நிலவும் சாதிய சமூக மனநிலை என்பது: ……….

நிலவும் சாதிய சமூக மனநிலை என்பது ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலும் நிலமைக்கேற்ப சூழலுக்கேற்ப மாறுபட்டுவருகிறதெனவும், (!!!) அதன் காரணமாக ‘அதனது’ இருப்பு நிலையானது தளர்ந்து வருகிறது என பேசப்பட்டும், நம்பப்பட்டும் வருகின்றது. இந்த தகவலும் நம்பிக்கையுமானது அதிகமாக புகலிடங்களிலேயே வலியுறத்தப்பட்டும் வருகிறது. நாம் சாதிய ஒடுக்குமுறை குறித்தோ அதனது இருப்பையோ கேள்விக்குட்படுத்தும் தருணங்களில் மேற்படியான தளர்ந்து போகிறது, மறைந்து போகிறது என்பதோடு இப்போ இங்கு யார் சாதி பார்க்கின்றார்கள் என எமது குரலை எழுந்து ஓங்கி அடக்கவும் முனைகின்றார்கள்.

தமிழ் மக்களின் விடுதலைப் போராட்டத்தை தொடர்ந்து பலப்படுத்தி வருபவரும் தமிழ் மக்களின் விடுதலையை நேசிப்பவராகவும் காட்டிக்கொள்ளும் நோர்வே நாட்டில் வசிப்பவருமான சேது என்பவர்அண்மையில் இவ்வாறு தனது இணையத்தில் எமது சமூகத்தின் சாதிய இருப்பை வலுப்புடுத்தும் சாட்சியமாக விளங்குகிறார்.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.